06 март

Състезанието по спелуване на Английски език първи кръг

Състезанието по спелуване на Английски език премина при интерес от родители и представители на Обществения съвет. Господин Терзов и госпожа Киднова бяха компетентно, строго и справедливо жури. Предстои втори кръг …