ВАЖНО!

Уважаеми родители,
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.
ВАЖНО!
Поради обявената епидемиологична ситуация и организацията на обучението онлайн, уведомяваме нашите ученици и родители за следното:
 - Часовете на учениците се провеждат чрез платформата  Google classroom
 - Учителите дават задания и чрез вайбър групите по класове, по телефона, чрез съобщения в електронния дневник в платформа "Школо"
 - Учениците са длъжни да се информират ежедневно за зададения учебен материал и да подгтовят съвестно домашните си задания.
 - Родители, моля, подкрепяйте труда на децата си и усилията на техните учители!
График на часовете, провеждани в онлайн платформата на училището:
1 09:00 09:30
2 09:40 10:10
3 10:20 10:50
4 11:10 11:40
5 11:50 12:20
6 12:30 13:00
7 13:10 13:40
В. Коринова
директор на 156. ОбУ
тел: 0884 801 750

 

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването с №16-00-68-/23.04.2020 г. с вх. № РУО1-9089/28.04.2020 г. относно преведени на български език от СЗО и УНИЦЕФ образователни материали за деца и родители във връзка с COVID-19, приложено публикуваме материали.

Обръщаме внимание на факта, че не е препоръчително децата да четат книгата „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“ самостоятелно, без подкрепата на родител, учител или друго лице, полагащо грижи за детето..

Приложение:

 1. „Родителството в условията на COVID-19“ – 6 файла – файл 1, файл 2, файл 3, файл 4, файл 5, файл 6.
 2. Книжката „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“.

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“
Проект „Аз здрав съм син на здраво поколение“
Проектът е разработен в съответствие с Общинска стратегия за развитие

на физическото възпитание и спорта 2012-2020 г.
и Програма за изпълнение общинската стратегия за развитие
на физическото възпитание и спорта 2016-2020 г. на Столична община.

 

Име на проекта: „Аз здрав съм син на здраво поколение“
Времетраене на проекта: от 01 юли 2020 г. до 20 ноември 2020 г.
Дата/ ден на мероприятието: 11 юли 2020 г.
Място: Южните склонове на Стара планина

В проектното предложение „Аз здрав съм син на здраво поколение” са застъпени
дейности – семеен излет с маршрут по южните склонове на Стара планина и конкурс за
илюстрация и есе по творчеството на Иван Вазов, които ще бъдат реализирани на няколко
етапа и включват различни образователно-възпитателни, социално-културни и спортни
мероприятия. Те ангажират свободното време на учениците и техните семейства с интереси
в литературата и спорта от V до VІІ клас в общинските училища на СО, район
„Кремиковци”. Предвидено е дейностите да приключат до 20 ноември 2020 г.
По време на излета семействата ще правят снимки, които да споделят на сайта на
училищата.

 

Тел. за връзка:
-всички общински училища в Район „Кремиковци“ по населени места
-екип по проекта в районната администрация – 02 994 54 91 вътр. 264
06. юли 2020 г.

Какво прави училището ни УНИКАЛНО, НЕПОВТОРИМО И СПЕЦИАЛНО място за НАШИТЕ ДЕЦА???

 • Осъвременяваме материалната база и се грижим в дома ни да е топло, приветливо и уютно
 • Опазваме и развиваме традициите на нашите предци
 • Предлагаме качествено, съвременно обучение с доказано подобряващи се резултати и прием на учениците ни в добри училища:
  Факт са повишаващите се резултати на учениците ни от 4 и 7 клас на НВО. Седмокласниците ни се реализират успешно в езикови и професионални гимназии.

Записвайки детето си в 156. ОбУ "Васил Левски"

 • ще учи близо до дома си, без да ползва градски транспорт
 • ще се прибира спокойно, дори и само вкъщи
 • ще получава качествено образование
 • ще посещава театри, изложби и ще има отлична социализация
 • ще бъде в спокойната среда на паралелка с 15/20 съученици
 • ще бъде разпознаваем от всички в училище
 • ще получава лично отношение от учителите и персонала

В 156 ОбУ „Васил Левски“ имаме качествено образование от 1 до 7 клас и смеем да твърдим това.

С високите ни постижения от НВО ние се гордеем с нашите ученици. От година на година те стават все по-високи.
Нашето училище участва всяка година в най-различни състезания. Това дава възможност, да сравнят своите знания със знанията на децата в цяла България. С постигнатите резултати се гордеем не само ние, но и техните родители.

Националното състезание IT Знайко- участват ученици от 1 до 4 клас. Най-високи резултати постигнаха ученици през 2018-2019 година. Като 13 ученика се класираха на национално ниво на състезанието. Участниците получиха много подаръци и сертификат за класирани по място в участието си. Състезание на СНБУ.

Всяка година ученици от 1 до 4 клас участват в състезания на СНБУ с поредица от различни състезания по предметите изучавани в училище. През учебната 2018/2019г имаме 8 ученика класирали се на на национално финално  състезание

Състезание "Четящо Кенгуру"- състезание по БЕЛ за прогимназия;

Състезание "Лингвистично Кенгуру"- състезание по Английски език за прогимназия;

Участия в Олимпиади по: БЕЛ, Математика, История и цивилизация за прогимназия. Олимпиада за 4 клас „Знам и мога“. В олимпиадата по История и цивилизация в миналия седми клас имаме класирани ученици за втори кръг.

Състезание по: "Дебати на английски език"- международно състезание, отново имахме класирани участници в прогимназиален етап; Учениците спечелиха участие на международен етап.

Състезание "Млад природолюбител"- за шести клас:

"Spelling"- състезание по спелуване на Английски език за прогимназиален етап.

Грижим се здравето на нашите ученици, чрез осигурени профилактични прегледи и дейности с наши партньори

Пътуващ кабинет Дентална грижа- поставяне на силанти за начален етап, също и организирано посещение на зъболекар с цел диагностика на развитието на зъбите (начален етап и прогимназия);

БЧК - Семинари и дейности за прогимназиален етап на тема "Долекарска помощ", регионални състезания за шести клас "Долекарска помощ" с лектори медицинските лица в училището;

УНИЦЕФ- семинар в прогимназиален етап на тема "Женско здраве";

Ловгайд- регулярни беседи в прогимназиален етап на тема "Сексуално здраве";

КВИАТ - Диагностика на зрението- за начален етап и прогимназия

БЧК – осигурена помощ за социално слаби семейства под формата на дарени хранителни продукти; осигурен топъл обяд за 15 деца в продължение на една учебна година

Грижим се за кариерното ориентиране на учениците

Тестове за кариерно ориентиране

Срещи с успели хора, представители на различни професии

Посещения на елитни гимназии и професионални училища

Участия във форуми с връстници

Знаем колко обичат спорта и игрите нашите ученици и им осигуряваме условия за практикуване на различни спортове – във и извън училище, чрез участие в множество проекти

Ежегодни турнири по: волейбол и баскетбол за прогимназиален етап;

Футбол - Coca- Cola;

Клуб по фризби - организирани посещения и тренировки с прогимназиален етап;

Редовно кандидатстваме и печелим проекти за спортни дейности към Столична община и организираме за учениците си срещи с личности и практикуване на богата палитра от спортове.

Посещение в Коколандия - организиран спорт и отдих за начален етап;

Борисова градина - конна езда и тенис на корт;

Традиционни посещения в НСА- запознаване с различни спортове, като: хокей на трева, доджбол, бокс, карате, катерене на стена, фехтовка, голф, крикет и д-р.;

Кънки на лед - посещения на Зимния дворец;

Спортна гимнастика: среща с Йордан Йовчев и тренировка в зала;

Спортна стрелба: среща с Мария Гроздева и тренировка в зала;

Излети сред природата за сплотяване и отдих на учители и ученици и с цел наблюдение на природата и наблюдение на различни обекти под микроскоп (прогимназиален етап);

Зелено и синьо училище се организират ежегодно при нарастващ интерес у учениците

Разширяваме общата култура, светогледа, социалните и граждански умения на учениците си

Срещи с изтъкнати личности – Божидар Димитров, писателката и автор на учебници Анелия Сенгалевич, Мария Гроздева, Йордан Йовчев, певци и общественици.

Традиционно посещение на театралната постановката "Хъшове", за ученици от седми клас; посещения на детски постановки в театър “София” , Младежки театър, театър „Възраждане“

Традиции на училищните ритуали – Знаменосците ни участваха в обучения и церемония по освещаване и връчването на училищните знамена; отбелязват се националните и училищните празници с училищни ритуали.

Посещения на Зоологическата градина София, посещение на Природонаучния музей, Музейко, НИМ, посетителски център Драгалевци, Музей на Селското стопанство, Политехнологическия музей и др.

Интернет сигурност - "Кибер скаути"- обучение за прогимназиален етап на тема: "Превенция от кибер тормоза".

Походи на Витоша, Златните мостове по проект на Столична община

Обучение по БДП – училището разполага с кабинет и интерактивни пътни знаци; Учителите организират ежегодна обиколка и наблюдение на пешеходните пътеки в кв. Кремиковци и запознаване с правилата за безопасност на движението.

Ежегодно Гостуване на Блок Кино по проект на Столична община за популяризиране на българското детско кино

Гостуване на театрални състави; пиеси, посветени на коледните празници от Фондация “Светлина на Балканите”; театър „Джобни чародейства“, театър „Цвете“ и други.

Тематични изнесени работилници - 1 клас посети “Музейко”; учениците изработваха коледни камбанки и снежинки и играха в детския кът, където имаше много интерактивни и образователни игри; изработиха анимационен филм, посветен на българския обичай „Сватба“, който е наличен в ютуб канала на училището.

Сътрудничество с институции в района - заедно с децата от детската градина, а след това и в читалище “Светлина” в кв. Кремиковци, учениците от 1 клас изработиха сурвачки и коледни сувенири за благотворителен базар, организиран в; Ученици участваха в междуучилищно състезание по правопис в 115. ОУ

Проекти, посветени на родолюбието, грижата за интериора на училището, повишаване квалификацията на учителите, работа с училищната общност и местната власт.

Партньори