29 януари

Ученически униформи

Ученическите униформи се изработват от фирма “Пен силует” Пловдив. http://www.pensiluet.com/uchenicheski_uniformi В момента, когато има готови елементи, те ще бъдат изпращани и раздавани по класове. Носенето на униформите ще е задължително …

19 ноември

Информация за въвеждане на униформи в училище

Уважаеми родители,   На заседание на Педагогическия съвет, отразено в протокол №24/05.09.2018 г.,  бе взето решение за въвеждане на училищна унифрома. В анкети до родителите на проведена родителска среща, имаме …