03 юни

Лятно училище 2019

Час Дейност 9:00 – 10:30 Учебни занаятия Проект „Успех“ 10:30 – 11:00 Междучасие 11:00 – 12:30 Клубове по интереси Спортни дейности Боян Боев Ателиета по изкуства Дейности по интереси „Red …