19 ноември

Информация за въвеждане на униформи в училище

Уважаеми родители,   На заседание на Педагогическия съвет, отразено в протокол №24/05.09.2018 г.,  бе взето решение за въвеждане на училищна унифрома. В анкети до родителите на проведена родителска среща, имаме …