9 май – Денят на Европа и Европейската общност

9 май – Денят на Европа и Европейската общност бе отбелязан от учениците в 156. ОУ с изготвянето на проекти за държавите членки на ЕС. Всеки клас подготви постер за държава, изтеглена чрез жребий. Класните ръководители работиха и подпомагаха своите ученици в това виртуално пътешествие по света.