Училището е богато с много извънкласни дейности, които разширяват кръгозора и интересите на нашите ученици. С учителите по История и по Природни науки, ученици посетиха археологичните разкопки в района на Кремиковския манастир. Ученици от начален етап отбелязаха годишнината от рождението на вълшебницата на словото и майка на Пипи Дългото Чорапче, посещавайки Столичната библиотека. Второкласниците научиха повече за българската история в Националния исторически музей. Денят на християнското семейство бе отбелязан по различни начини в класовете – имаше родители на гости, истории за семейството, домашен уют и традиции, както и вкусни погачи.