Проект съвместно с фондация “Фуутура” – спорт и забавления на летище София, съфинансиран по Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община реализиран в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“, Повече за проекта, можете да прочетете на следния линк:

Ученици от четири столични училища спортуват заедно в Sofia Air(S)port