Празник на общността с любезното съдействие и участие на фондация “Футура”