Посещение на чуждестранни студенти-участници в международната програма Еразъм +

На 30.04.2018 – Четирима чуждестранни студенти-участници в международната програма Еразъм + от Литва, Германия, Косово и Португалия, посетиха часове по Английски език на 6клас. Разказаха и показаха най-интересните места от техните страни. Учениците трябваше да познаят от кои страни бяха студентите. Гости бяха 2 клас. Комуникацията беше на Английски език. От своя страна, учениците от 6 клас показаха най-интересните места в България и Кремиковския Манастир.​​​