Посещение на ПГ по ЖП транспорт

Учениците от 156. ОУ посетиха Професионалната гимназия по ЖП транспорт. Цел на посещението е кариерното ориентиране на учениците от 7 и 8 клас. Посрещнати от любезните домакини в лицето на директорката госпожа Николова и учителите по предмети и практика, те научиха за специалностите, които се изучават, работиха в лабораториите, караха влак в учебна обстановка. Научиха, че професиите, които се изучават в тази гимназия имат бъдеще и приложение, благодарение на разрастващата се мрежа на транспорта с метро.