Наша гордост

Участници от 156. ОУ, класирани за Националното състезание на Сдружението на началните учители:

1 клас
Андрей Ангелов Танев
Катерина Николаева Димитрова
Станислав Николаев Илиев
Александра Андреева Иванова

2 клас
Христина Цветанова Райкова
Полина Момчилова Петкова

3 клас
Михаела Калинова Мирчева
Мартина Момчилова Петкова

4 клас
Виктория Тонева Георгиева
Ивайло Василев Василев

Класирани за Национален кръг на IT Знайко

3 клас
Мартина Момчилова Петкова
Александра Каменова Петрова

4 клас
Виктория Тонева Георгиева
Ивайло Василев Василев

2 клас
Полина Момчилова Петкова
Даниел Русланов Пешев
Теодор Мартинов Драганов
Илияна Илиянова Янкова
Александър Асенов Гьошев

1 клас
Станислав Николаев Илиев
Тоника Илиянова Тодорова