Наша гордост – финалисти от Националното състезание на СБНУ:

Александра Андреева Иванова – 1 клас – 156 ОУ “Васил Левски” – гр. София – 41
Андрей Ангелов Танев – 156 ОУ “Васил Левски” – гр. София – 50
Катерина Николаева Димитрова – 156 ОУ “Васил Левски” – гр. София – 50
Станислав Николаев Илиев – 156 ОУ “Васил Левски” – гр. София – 50
Полина Момчилова Петкова – 2 клас – 156 ОУ “Васил Левски” – гр. София – 50
Христина Цветанова Райкова – 156 ОУ “Васил Левски” – гр. София – 50
Мартина Момчилова Петкова – 3 клас – 156 ОУ “Васил Левски” – гр. София – 47
Михаела Калинова Мирчева – 156 ОУ “Васил Левски” – гр. София – 43
Ивайло Василев Василев – 4 клас – 156 ОУ “Васил Левски” – гр. София – 44