Европейски ден на спорта в 156. ОУ.

Благодарим на новите партньори – момичетата и момчетата от асоциация за развитие на фризби спорта , които ни учат да бъдем толерантни и спортсмени в отношенията си не само на игрището, но и в живота.