Дискусия “Как да направим 156. ОУ “Васил Левски” по-добро място за нашите деца”

Днес в обновената учителска стая се проведе среща дискусия “Как да направим 156. ОУ “Васил Левски” по-добро място за нашите деца”. Присъстваха родители, представители на СО, районната администрация, кметството, читалище “Светлина”. Обсъдиха се теми, свързани с поддържане на реда и опазване на материалната база, качеството на образованието, културата на комуникация с родителите.