Ден на кариерното ориентиране в Бистрица

Нашите ученици от 5, 7 и 8 клас, с ръководители Госпожа Йончева и госпожа Борисова, се запознаха със свои връстници, обмениха идеи за бъдещото си развитие и научиха интересни факти за съвременни професии, някои си направиха тест за избор на подходяща професионална насока и откриха нови неща за себе си и интересите си. На прибиране за малко се отбихме до Панчаревското езеро, където учителката по природни науки проведе кратка беседа.