Денят на земята

Денят на земята бе отбелязан в училище с изготвяне на постери и къщички за птици. Те са изрисувани и уютни и в тях нашите пеещи любимци ще се чувстват удобно и сигурно!