Анкета

Какво правиш най-често през лятната ваканция?

Екип

Ръководство

Начален етап

Прогимназиален етап

Училищно настоятелство

Председател

Секретар

Касиер

Обществен съвет

Председател - Екатерина Христова Мирчева

Членове:

Галина Петкова Ангелова

Албена Александрова Петрова

Силвия Христова Райкова

Цветанка Асенова - представител на район Кремиковци

Администрация

ЗАС - Светлана Михова

Счетоводител - Бонка Вълкова

Ресурсно подпомагане

Ресурсен учител - Иванка Шанова - i.shanova@156ou.bg

„Имате ли оная прометеева искра, която се нарича любов? Ако я имате – правете чудеса. Защото тя е магия, която дава очарование на един подвиг и талисман, който осигурява една победа!“ Пейо Яворов.

Магистър учител по биология; начален учител; ресурсен учител; Интереси в областта на психология, природни науки, литература, медицина, фолклор

Психолог – Богдана Георгиева – b.georgieva@156ou.bg

Mагистър по психология - специалист психолог и преподавател в средните училища;
Pреподавател по БЕЛ;
Mагистър по философия;
Mашинописец - специалист втора категория;

Интереси - кинология (кучета) и фелинология (котки), книги - фентъзи и езотерична литература

Логопед – Димитър Петрунов

База

Партньори

doc4

Профил на купувача

Уважаеми родители, Във връзка Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община, изпълнителите осъществяващи Извънкласни Дейности се избират след конкурс. Конкурсът се обявява след като родителите на учениците писмено са заявили желанието си за ползване на съответната извънкласна дейност. Заявленията се подават в училище - в Дневник за входяща и изходяща поща за кореспонденция. Обявата за конкурса се поставя на видно място в сградата и сайта на училището.

История

 • През 1873 година, в мазето на поп Стамен Тодоров се открива първото училище в тогавашното голямо село Кремиковци, сега вече квартал на София. През османското робството то е още един български духовен пламък, който стопля българските сърца и дава лъч светлина в зората на свободата. Стамен Тодоров е самоук учител, личност с големи духовни интереси, безкористен будител. Роден е в селото през 1846 г. и доживява 93 годишна възраст. Има сведения, че се е познавал с Апостола на свободата.
  Не след дълго, училището се премества в стария житен турски хамбар, познат от местните жители като „стария съвет“, набързо пригоден за водене на учебни занятия.

  Пред първата сграда на училището

 • През 1895 г. с доброволния труд и с волни пожертвувания на населението, се открива първата училищна сграда с четири класни стаи. Това е старото училище, което съществува и до днес. То се оформя като начално и приема за свой патрон името на Христо Ботев. Първа начална учителка в новото училище е Султана.

 • През 1923 г. Кремиковското училище се разраства и се установява като средищна прогимназия. Разширява се с още три класни стаи.

 • През 1946 г. училището отново се преименува, но този път приема името-символ на цяла една епоха. 156. ОУ „Васил Левски“. Директор на училището по това време е Борис Илиев Дочев, родом от Етрополе. Той създава училищната библиотека и открива футболното игрище.

 • През 1964 година директорът Милчо Василев Терзийски, обществеността на квартала, родителският комитет и общинският народен съвет издействат разрешително за строеж на нова сграда с физкултурен салон и детска градина. Новото училище отваря врати за учебната 1967/8 година. То се разраства до 30 паралелки и се оборудва със съвременна материална база.

 • Многобройните възпитаници на училището, макар и пръснати из различни кътчета на страната, с много обич пазят спомена за своите учители и за дните, прекарани в класните стаи и училищния двор. От неговата врата са поели пътя си много специалисти, чийто труд допринася за новия ден на България. Това е една от моралните награди за усилията на учителите, за които най-голяма радост са засмените, доверчиви детски очи!

 • КРЕМИКОВСКИ УЧИЛИЩЕН МАРШ

  ПОД ФЛАГА НА АПОСТОЛА БЕЗСМЪРТЕН
  КРИЛЕ РАЗПЕРВА ДЕТСКИ СТРОЙ.
  ПРОЛЕТНИЯТ ВЯТЪР НОСИ ВЕЙ ПОПЪТЕН
  ЗАВЕТИТЕ НА ПАДНАЛИТЕ В БОЙ.

  БЯЛ ГЪЛЪБ НА МУРГАШ В НЕБЕТО БИСТРО,
  ПРИПЛАМНАЛА МОЛИТВА ПЕСЕНТА:
  ЗДРАВЕЙТЕ, МОМИЧЕТА, МОМЧЕТА!
  ПРИВЕТ ОТ НАШИТЕ ЯТА!

  ГОРИ ПРАХЪТ НА БРАТСКИТЕ МОГИЛИ
  ПОСИПАН ОТ КРЕМИКОВСКИ ЦВЕТЯ –
  ДЕЦА СТРОЕНИ, ПТИЦИ ОГНЕКРИЛИ
  ПРИИЖДАТ С АЛЕН ПЛАМ КАТО ЗОРА.

  ИСКРЯТ ПОТОЦИ ОТ КРАСИВИ ХОРА
  ЗАЕДНО ТАНЦУВАТ НЕУМОРНО ПАК,
  И ГЪЛЪБИТЕ НА МИРА В ПРОСТОРА
  ПРОПЪЖДАТ С ПЕСНИ ОБЛАЧНИЯ МРАК.

  КРЕМИКОВЦИ, ГОРЯЩ, ПРЕКРАСЕН КРАЙО,
  ГНЕЗДО НА БЪЛГАРСКИЯ РОД КОРАВ,
  РОДЕНИ В ТЕБЕ, В ТЕБ ДО КРАЯ
  ЩЕ БЪДЕМ ИСТИНСКА ЧОВЕШКА СПЛАВ!

  К. БОЖИНОВ

Прием

График за трето класиране18 юни – до 12 часа - подаване на заявления за трето класиране
18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране
19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране
20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране


Прием на ученици за учебната 2018/2019 година

Актуална информация за възможностите за обучение в 156. ОУ и за свободните места в паралелките можете да получите в училището всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа или на телефон 02/994 70 35

 

 • Чуждоезиково обучение от  II  КЛАС - чужд език –  английски /II – VIІ клас/;
 • Английски език - ФУЧ 1 час седмично;
 • целодневно обучение за  I – VII КЛАС:
 • обучение по Информационни технологии от 1 клас;
 • иновативни методи на преподаване и използване на интерактивни техники в образователния процес – работа със системата Envision – Един компютър, много мишки
 • екскурзии, зелени, сини и ски училища;
 • извънкласни дейности: посещения на културни и спортни мероприятия; училищни празници; работа по проекти.

 

Общи условия за прием

156. ОУ „Васил Левски“ е училището за деца с нови идеи и желания, които се стремят към развитие, които осъзнават себе си като победители. Ние вярваме, че у всяко дете има заложен богат потенциал, а работата ни е да го разкрием и развием, за да изпълняваме успешно своята мисия.

Важно е  при кандидатстването  учениците и родителите да са запознати както с основните насоки в образователните програми, така и с мисията, визията и политиката на училището. Познаването и приемането на училищния правилник ще улесни комуникацията и взаимодействието между семейство и училище, в полза на децата ни.

Духът на разбиране, взаимопомощ и толерантност между всички в училище е водещ във философията ни. Това осигурява необходимата дисциплина, гарантира успешната ни работа и усещането ни за радост, удовлетвореност и спокойствие.

Политика на 156. ОУ „Васил Левски“ е да приема деца със специални образователни потребности, за които сме създали  възможно най-добри условия за тяхното обгрижване – педагогическо, психологическо, емоционално. Разполагаме с два специализирани материално обезпечени кабинета.

Контакти

Свържете се с нас

Телефон

+359 2 994 70 35

Адрес

Град София
кв. Кремиковци
ул. Свежест 1
Пишете ни